Σάββατο 28 Μαρτίου 2020

Η ιστορία των χοίρων στην αρχαία Εγγύς Ανατολή / The history of pigs in ancient Near East

Στην ιστοσελίδα ANE Today ο Max Price κάνει μία σύντομη παρουσίαση της ιστορίας των χοίρων και της εκτροφής τους στην αρχαία Εγγύς Ανατολή. Μπορεί βέβαια η Παλαιά Διαθήκη να απαγορεύει στους Ιουδαίους την κατανάλωσή του, φαίνεται, όμως, ότι η εξημέρωση των χοίρων έλαβε χώρα για πρώτη φορά στην Εγγύς Ανατολή: 

Δεν υπάρχουν σχόλια: