Κυριακή 22 Μαρτίου 2020

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του JHS / A new article in the current issue of JHS

Journal of Hebrew Scriptures 19 (2019)

Mark W. Hamilton, "What are ʾElilim?"

Δεν υπάρχουν σχόλια: