Παρασκευή 20 Μαρτίου 2020

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του Verbum et ecclesia / A new article of biblical interest in the current issue of Verbum et ecclesia

Verbum et ecclesia 41:1 (2020)

Francois P. Viljoen, "The characterisation of the Matthean Jesus by the angel of the Lord"

Δεν υπάρχουν σχόλια: