Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020

Νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του Verbum et ecclesia / New article in the current issue of Verbum et ecclesia

Verbum et ecclesia 41:1 (2020)

Ilze Jansen, "Proverbs 31:10–31: A contextual reading"

Δεν υπάρχουν σχόλια: