Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020

Στο τρέχον τεύχος του JSQ / In the current issue of JSQ

Jewish Studies Quarterly 27:1 (2020)

Becky Walker, "The Salvific Effects of Almsgiving and the Moral Status of the Poor in Talmudic Judaism and Late Antique Christianity," 1-21 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: