Τρίτη 17 Μαρτίου 2020

Θρησκευτικότητα και Ναός στον αρχαίο Ιουδαϊσμό / Religiosity and Temple in ancient Judaism

Στην ιστοσελίδα TheTorah ο Kenneth Seeskin παρουσιάζει τη θεολογική συζήτηση για τη λιτή θρησκευτικότητα και την ανάγκη ή όχι πολυτελών λατρευτικών χώρων στην Torah και στον Μαϊμωνίδη:

Δεν υπάρχουν σχόλια: