Παρασκευή 13 Μαρτίου 2020

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του HTS / A new article of biblical interest in the current issue of HTS

Hervormde teologiese studies 76:1 (2020)

Albert J. Coetsee, "Hebrews 12:9 revisited: The background of the phrase ‘and live’"

Δεν υπάρχουν σχόλια: