Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2019

Το τρέχον τεύχος του ZNT / The current issue of ZNT

Zeitschrift zum Neuen Testament 43/44 (2019)

  • Stefan Alkier, "Mehr oder weniger plausible Hypothesen," 7-38
  • Matthias Klinghardt, "Überlieferungsgeschichte der kanonischen Evangelien," 39-60
  • Francis Watson, "Braucht Lukas Q?" 61-77
  • Werner H. Kelber, "Die frühe Jesustradition im Kontext der Kommunikationsgeschichte," 79-134
  • Manuel Vogel, "Wie sicher ist die Q-Hypothese?" 135-136
  • Werner Kahl, "Q als Fiktion," 137-169
  • Markus Tiwald, "Wie sicher ist die Q-Hypothese?" 171-185
  • Hanna Roose, "Die Zwei-Quellen-Theorie in der Religionspädagogik," 187-198

Δεν υπάρχουν σχόλια: