Κυριακή 15 Δεκεμβρίου 2019

Το Μιθραίο στην Όστια / The Ostia Mithraeum

A reconstruction of what the Mithraeum of Colored Marbles looked like. The spelaeum, the most important room in the mithraeum, is on the bottom level.
Το "Μιθραίο με τα πολύχρωμα μάρμαρα" στην Όστια.
Αναπαράσταση. 
(Image: © G. Albertini)
Το 2014 οι αρχαιολόγοι έφεραν στο φως ένα κτίριο που συνδέεται με τη λατρεία του Μίθρα στην αρχαία Όστια. Το σημαντικότερο δωμάτιο αυτό του κτιρίου, το spaelum, είναι στρωμένο με πολύχρωμο μαρμάρινο δάπεδο και σε αυτό βρέθηκαν ένας πάγκος, ένα πηγάδι, κι ένα παρτέρι για κάποιο ιερό φυτό. Το πολύχρωμο δάπεδό του έδωσε και το όνομα στο κτίριο, το οποίο συχνά αναφέρεται ως το "Μιθραίο με τα πολύχρωμα μάρμαρα" Διαφέρει κατά πολύ στον τύπο και στο μέγεθος από τα άλλα Μιθραία που βρέθηκαν στην Όστια. Οι αρχαιολόγοι εκτιμούν ότι το κτίριο χρονολογείται στον 4ο αι. μ.Χ.
Μπορείτε να διαβάσετε μία παρουσίασή του σε σχετικό δημοσίευμα στην ιστοσελίδα LiveScience:

Δεν υπάρχουν σχόλια: