Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2019

Η κατασκευή των αρχαίων χειρογράφων / Manufacturing ancient manuscripts

H Βρετανική Βιβλιοθήκη δημοσίευσε επτά μικρά videos για τον τρόπο κατασκευής των μεσαιωνικών χειρογράφων:

Making Manuscripts:Δεν υπάρχουν σχόλια: