Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2019

Τρία νέα άρθρα στο τρέχον τεύχος του JHS / Three new articles in the current issue of JHS

Journal of Hebrew Scriptures 19 (2019)

Δεν υπάρχουν σχόλια: