Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2019

Οι επαφές του Ισραήλ και του Ιούδα με την Ασσυρία / Contacts between Israel, Judah and Assyria

Το άρθρο της ANE Today για αυτήν την εβδομάδα είναι του Shawn Zelig Aster και πραγματεύεται τις σχέσεις των βασιλείων του Ισραήλ και του Ιούδα με την Ασσυριακή αυτοκρατορία:

Δεν υπάρχουν σχόλια: