Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2019

Καινή Διαθήκη και γυναίκες διάκονοι / New Testament and women deacons

Διαβάστε το ενδιαφέρον άρθρο του Micah Kiel σχετικά με τις καινοδιαθηκικές μαρτυρίες για τις γυναίκες διακόνισσες:

Δεν υπάρχουν σχόλια: