Τετάρτη 6 Νοεμβρίου 2019

Στο τρέχον τεύχος του VigChr / In the current issue of VigChr

Vigiliae Christianae 73:5 (2019)

  • Ian N. Mills, "Pagan Readers of Christian Scripture: the Role of Books in Early Autobiographical Conversion Narratives," 481-506 (abstract
  • Devin L. White, "Evagrius of Pontus on Exodus and the Virtues," 516–530 (abstract)
  • Willem J. C. Blom, "Why the Testimonium Taciteum Is Authentic: A Response to Carrier," 564–581 (abstract)  

Δεν υπάρχουν σχόλια: