Παρασκευή 8 Νοεμβρίου 2019

Διαβάζοντας την ΠΔ υπό το πρίσμα της ιστορίας / Reading OT through the lenses of history

Ο Emanuel Pfoh (University of Buenos Aires) συζητά τα μεθοδολογικά εργαλεία που βοηθούν να διαβάσουμε την Παλαιά Διαθήκη υπό το πρίσμα της ιστορίας καθώς και τη λεπτή γραμμή μεταξύ μεταξύ ιστορίας και μύθου:

Δεν υπάρχουν σχόλια: