Τρίτη 5 Νοεμβρίου 2019

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του In die Skriflig / A new article of biblical interest in the current issue of In die Skriflig

In die Skriflig 53:1 (2019)

Friday S. Kassa, "A home for all: The story of the inversion of hospitality in Genesis 19"

Δεν υπάρχουν σχόλια: