Τετάρτη 6 Νοεμβρίου 2019

Στο τρέχον τεύχος του Bibliotheca Orientalis / In the current issue of Bibliotheca Orientalis

Bibliotheca Orientalis 76:1-2 (2019)

Andrew R. Burlingame, "Writing and Literacy in the World of Ancient Israel: Recent Developments and Future Directions," 46-74 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: