Παρασκευή 8 Νοεμβρίου 2019

Παύλος και πολιτισμός / Paul and culture

Κυκλοφόρησε από τον εκδοτικό οίκο Brill η μελέτη της  Esther Kobel σχετικά με τον τρόπο που ο Παύλος ως Ιουδαίος κι απόστολος των εθνών λειτουργεί ως γέφυρα μεταξύ πολιτισμών:

Esther Kobel, Paulus als interkultureller Vermittler: Eine Studie zur kulturellen Positionierung des Apostels der VölkerStudies in Cultural Contexts of the Bible 1. Leiden - Boston: Ferdinand Schöningh - Brill, 2019
ISBN: 978-3-657-70746-1 

Το βιβλίο είναι open access.

Δεν υπάρχουν σχόλια: