Τρίτη 5 Νοεμβρίου 2019

Οι Ασμοναίοι μέσα στην ιουδαϊκή παράδοση / Hasmonaeans in Jewish tradition

Στην ιστοσελίδα Ancient Jew Review o Daniel Picus παρουσιάζει το βιβλίο του Vered Noam, Shifting Images of the Hasmoneans: Second Temple Legends and Their Reception in Josephus and Rabbinic Literature, Oxford: Oxford University Press, 2018, σχετικά με την παρουσίαση της βασιλικής δυναστείας των Ασμοναίων στον Ιώσηπο και τη ραββινική γραμματεία:

Δεν υπάρχουν σχόλια: