Σάββατο 26 Οκτωβρίου 2019

Η στήλη του Μερνεπτά / Merneptha Stele

Στο ιστολόγιό του Biblical Historical Context ο Nat Ritmeyer παρουσιάζει την ιστορία της εύρεση της στήλης του Μερνεπτά και συζητά τη μαρτυρία της για τον αρχαίο Ισραήλ:

Δεν υπάρχουν σχόλια: