Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2019

Το τρέχον τεύχος του CBQ / The current issue of CBQ

Catholic Biblical Quarterly 81:4 (2019)

  • Laura Quick, "Through a Glass, Darkly: Reflections on the Translation and Interpretation of Exodus 38:8," 595-612 (abstract)
  • Jennie Grillo, "'The Entire Place Had Become Fire': Heavenly Worship in Greek Daniel 3," 613-626 (abstract)
  • Michael Kochenash, "Cornelius's Obeisance to Peter (Acts 10:25-26) and Judaea Capta Coins," 627-640 (abstract)
  • Joshua T. King, "Sabbath Keeping as Metaphor in the Gospel of Thomas," 641-656 (abstract)
  • J. R. C. Cousland, "Soundings in the Christology of the Infancy Gospel of Thomas: The Rewriting of Luke 2:41-52 in Paidika 17,"  657-678 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: