Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2019

Η ιστορία και η γραμματεία του βαβυλωνιακού ραββινισμού της Ύστερης Αρχαιότητας / History and literature of Babylonian Rabbinism of Late Antiquity

Ο  Richard Kalmin, The Jewish Theological Seminary, σχολιάζει μία σειρά κειμένων του βαβυλωνιακού Ταλμούδ κι εξηγεί τις επαφές των ραββίνων της Βαβυλώνας κατά την Ύστερη Αρχαιότητα με το εθνικό και χριστιανικό περιβάλλον:

Δεν υπάρχουν σχόλια: