Σάββατο 26 Οκτωβρίου 2019

Στο τρέχον τεύχος του EQ / In the current issue of EQ

The Evangelical Quarterly 89:4 (2019)

  • Desta Helso, "Is Grace Free? Charts and Christ in Romans in Conversation with John Barclay's Paul and the Gift," 293-310
  • Conrad Gempf, "Paul, the Gift, and Jesus; or What Happened to the Jesus Tradition?" 311-317
  • Mattnew C. Jones, "Barclay's Gift via XAPIΣ : Grace and Race/ Place from St. Paul to King Jr," 318-328
  • Graham W. P. McFarlane,  "Derrida, the Gift and John Barclay's Paul and the Gift," 329-338
  • John A. G. Barclay, "A Conversation Around Grace," 339-345
  • K. R. Harriman, "The Raising of Lazarus and the Historical Deeds of Jesus," 346-364

Δεν υπάρχουν σχόλια: