Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2019

Δύο άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του HTS / Two articles of biblical interest in the current issue of HTS

Hervormde teologiese studies 75:3 (2019)

Δεν υπάρχουν σχόλια: