Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2019

Στο τρέχον τεύχος του JQR / In the current issue of JQR

Jewish Quarterly Review 109:4 (2019)

Yair Furstenberg, "Provincial Rabbis: Shaping Rabbinic Divorce Procedure in a Roman Legal Environment," 471-499 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: