Τρίτη, 20 Μαρτίου 2018

Un homme incomparable: o Ernest Renan και το έργο του / Un homme incomparable: Ernest Renan and his work

Στη γνωστή ιστοσελίδα Marginalia έχει αναρτηθεί ένα διαφωτιστικό άρθρο για τον Ernest Renan και το έργο του για τον ιστορικό Ιησού:

Δεν υπάρχουν σχόλια: