Τρίτη, 20 Μαρτίου 2018

Η έρημος της ανατολικής Αιγύπτου κατά την ελληνιστική και ρωμαϊκή εποχή / The desert of oriental Egypt in Hellenistic and Roman times

Le désert oriental d'Égypte durant la période gréco-romaine : bilans archéologiquesΑπό το College de France κυκλοφόρησε ένα νέο, πολύ ενδιαφέρον βιβλίο σχετικά με την έρημο στο ανατολικό τμήμα της Αιγύπτου κατά τα ελληνιστικά και ρωμαϊκά χρόνια. Το βιβλίο είναι ελεύθερα προσβάσιμο διαδικτυακά:

Jean-Pierre Brun, Thomas Faucher, Bérangère Redon et Steven Sidebotham (επιμ.), Le désert oriental d' Égypte durant la période gréco-romaine: bilans archéologiques, Paris: College de France / Institut des civilizations, 2018Δεν υπάρχουν σχόλια: