Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2018

Στο τρέχον τεύχος του JSLRC / In the current issue of JSLRC

Journal for Late Antique Religion and Culture 11 (2017)

David Wyatt Aiken, "Philosophy, Archaeology and the Bible: Is Emperor Julian's Contra Galilaeos a Plausible Critique of Christianity?," 1-37 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: