Τρίτη, 20 Μαρτίου 2018

Στο τρέχον τεύχος του JECS / In the current issue of JECS

Journal of Early Christian Studies 26:1 (2018)

Hans Moscicke, "Eusebius’s 'Fall Narrative' in Demonstratio Evangelica 4.6–10: Demonic Removal of the National Angelic Boundaries and the Watchers Tradition," 1-24 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: