Παρασκευή, 23 Μαρτίου 2018

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του JHS / A new article in the current issue of JHS

Journal of Hebrew Scriptures 18 (2018)

Mark Leuchter (ed.), "Exclusivity and Inclusivity in Post-Monarchic Society and Literature: A Conversation on Dalit Rom-Shiloni's Exclusive Inclusivity: Identity Conflicts between the Exiles and the People Who Remained (6th–5th Centuries BCE)"

Δεν υπάρχουν σχόλια: