Παρασκευή, 23 Μαρτίου 2018

Στο πρόσφατο τεύχος του Klio / In the recent issue of Klio

Klio 99:2 (2017)

  • Kimberley Czajkowski, "Civil Strife, Power and Authority in the Judicial Sphere: A Case Study from Roman Palestine," 566-585 (abstract)
  • Alexander Free, "Beobachtungen zu den Büchern 18–20 der Antiquitates Iudaicae des Flavius Josephus," 586-628 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: