Παρασκευή, 23 Μαρτίου 2018

Το τρέχον τεύχος του Gnosis / The current issue of Gnosis

Gnosis 2:2 (2017)

  • Christian H. Bull, "Visionary Experience and Ritual Realism in the Ascent of the Discourse on the Eighth and the Ninth (NHC VI,6)," 169-193 (abstract)
  • David Brakke, "Pseudonymity, Gnosis, and the Self in Gnostic Literature," 192-211 (abstract)
  • Michael S. Domeracki, "The Apocalypse of Paul (NHC V,2) as a Valentinian Baptismal Liturgy of Ascent," 212-234 (abstract)
  • Gregory Shaw, "Iamblichus and the Talisman of Gnosis," 235-245 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: