Δευτέρα 3 Ιουλίου 2017

Στο τρέχον τεύχος του ThZ / In the current issue of ThZ

Theologische Zeitschrift 73:2 (2017)

  • Hans-Peter Mathys, "Die «Berufe» Gottes im Alten Testament," 109-140 (abstract)
  • Markus Saur, "Ahnung, Erkenntnis und Furcht Gottes. Qohelet 3,10-15 im Kontext alttestamentlicher Anthropologien," 141-155 (abstract)
  • Werner Schüßler, "«Würdelose Würde». Zum Jesus-Bild bei Karl Jaspers," 156-177 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: