Δευτέρα 3 Ιουλίου 2017

Φρούριο του Μαχαιρά: ανακάλυψη τελετουργικού λουτρού / Machaerus Fortress: the Discovery of a Herodian miqveh

Aναπαράσταση του φρουρίου του Μαχαιρά (Πηγή: Ουγγρική Αρχαιολογική
Αποστολή στο Μαχαιρά)
Η ανακάλυψη ενός τελετουργικού λουτρού miqveh που χρησιμοποιούσε η οικογένεια του Ηρώδη στο φρούριο του Μαχαιρά αποτελεί το θέμα αρκετών δημοσιευμάτων της προηγούμενης εβδομάδας. Το miqveh ήρθε στο φως κάτω από το βασιλικό παλάτι του φρουρίου κατά τις ανασκαφές που πραγματοποίησε ομάδα αρχαιολόγων με επικεφαλής τον Győző Vörös το 2016. Το ανάκτορο και το φρούριο είχαν κτισθεί στα χρόνια του Αλέξανδρου Ιανναίου γύρω στο 90 π.Χ., ανακαινίσθηκε όμως από τον Ηρώδη,  ο οποίος στο αρχικό οικοδόμημα του παλατιού πρόσθεσε μία αυλή με περιστύλιο, ρωμαϊκό λουτρό και τρικλίνιο. 
Τα σκαλιά που οδηγούν στο miqveh (Πηγή: Ουγγρική
Αρχαιολογική Αποστολή στο Μαχαιρά)
Το βασιλικό Miqveh εντοπίστηκε 3 μ. κάτω από την αυλή του παλατιού. 12 σκαλοπάτια οδηγούσαν σε αυτό κι ήταν σκεπαστό με θολωτή οροφή. Στις διαστάσεις και το σχήμα ομοιάζει τα miqvah που βρέθηκαν στο Κουμράν. Διαθέτει και δεξαμενή συγκέντρωσης νερού η οποία ανανέωνε την κύρια δεξαμενήμε νερό στις περιπτώσεις που αυτό λιγόστευε. Η οροφή του καταστράφηκε το 71 μ.Χ., όταν το φρούριο καταλήφθηκε από τη ρωμαϊκή λεγεώνα X Frentensis:

Δεν υπάρχουν σχόλια: