Σάββατο 8 Ιουλίου 2017

Η στρογγυλή τράπεζα συζήτησης δύο νέων βιβλίων για τον Παύλο / The panel on two new books on Paul

Στην ιστοσελίδα Ancient Jew Review εγκαινιάστηκε ένα νέο forum όπου θα φιλοξενηθεί η συζήτηση που έλαβε χώρα το 2016 στο SBL Pauline Epistles Panel σχετικά με δύο νέα βιβλία για τον Παύλο, του David A. Kaden, Matthew, Paul, and the Anthropology of Law και του Matthew Thiessen, Paul and the Gentile Problem. Ήδη έχει ανεβεί το κείμενο του  J. Albert Harrill:

Δεν υπάρχουν σχόλια: