Τετάρτη 5 Ιουλίου 2017

Το τρέχον τεύχος του NT / The current issue of NT

Novum Testamentum 59:3 (2017)

  • Eldon Jay Epp, "Text-Critical Witnesses and Methodology for Isolating a Distinctive D-Text in Acts," 225-296 (abstract)
  • Garrick V. Allen, "Textual History and Reception History," 297-319 (abstract)
  • J.K. Elliott, "Studies on Erasmus," 321-326 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: