Κυριακή 2 Ιουλίου 2017

Στο τρέχον τεύχος του JHS / In the current issue of JHS

Journal of Hebrew Scriptures 17 (2017)

Neriah Klein, "The Chronicler's Code: The Rise and Fall of Judah's Army in the Book of Chronicles  show/hide abstract"

Δεν υπάρχουν σχόλια: