Παρασκευή 12 Μαΐου 2017

Στο τρέχον τεύχος του VigChr / The current issue of VigChr

Vigiliae Christianae 71:3 (2017)

  • Benjamin Edsall, "(Not) Baptizing Thecla: Early Interpretive Efforts on 1 Cor 1:17," 235-260 (abstract)
  • Jennifer Strawbridge, "Early Christian Epigraphy, Evil, and the Apotropaic Function of Romans 8.31," 315-329 (abstract)
  • Andreas Hoffmann, "Kommunikation in der Kirche des 3. Jahrhunderts, written by Eva Baumkamp," 331-338 (abstract


Δεν υπάρχουν σχόλια: