Τετάρτη 10 Μαΐου 2017

Στο τρέχον τεύχος του ET / In the current issue of ET

Expository Times 128:8 (2017)

  • Mark S. Aidoo, "Empowering Followers in the Politics of Spiritual Leadership: A Narrative Critical Study of 1 Samuel 1:1–28," 365-375 (abstract)
  • Marion L. S. Carson, "Circumcision of the Heart: Extrinsic and Intrinsic Religiosity in Romans 1–5," 376-384 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: