Πέμπτη 11 Μαΐου 2017

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του In die Skriflig / A new article in the current issue of In die Skriflig

In die Skriflig 51:1 (2017)

Jacob J. Scholtz, "Between the Mount of Transfiguration and Jerusalem and beyond: The chiastic structure of Matthew 17:14–20:34"

Δεν υπάρχουν σχόλια: