Τρίτη 9 Μαΐου 2017

H έννοια του πλησίον στο βιβλίο της Εξόδου / The notion of neighbour in the book of Exodus

Στην ιστοσελίδα The Torah ο Richard Elliott Friedman (Πανεπιστήμιο της Georgia και Πανεπιστήμιο της California, San Diego) εξηγεί ποιο είναι το περιεχόμενο της εβραϊκής λέξης re‘a που αντιστοιχεί στον όρο πλησίον. Ο Friedman υποστηρίζει ότι ο όρος αυτός δεν θα πρέπει να περιοριστεί μόνο στους ομοεθνείς, όπως συνήθως κατανοείται, αλλά ότι η εντολή του Θεού στην ΠΔ αφορά και τους αλλοεθνείς:

Δεν υπάρχουν σχόλια: