Πέμπτη 11 Μαΐου 2017

O ρόλος του Λευί στα κείμενα του Κουμράν / Levi's role in the texts of Qumran

Στην ιστοσελίδα The Ancient Jew Review έχει αναρτηθεί το άρθρο της Liora Goldman σχετικά με την παρουσία και τον ρόλο του Λευί στα κείμενα του Κουμράν. Αυτό που προκύπτει είναι ότι τα κείμενα της Νεκράς Θάλασσας επεξεργάζονται τις βιβλικές ιστορίες με τέτοιον τρόπο ώστε ο Λευί κι η γενιά του να αποκτήσουν μία περισσότερο σημαντική θέση μέσα σε αυτά και μάλιστα σε σχέση προς το αξίωμα του αρχιερέα. Αυτή η διαπίστωση, ωστόσο, θέτει εκ νέου το ζήτημα των συγγραφέων αυτών των κειμένων και της πιθανής σύνδεσής τους με ιερατικούς κύκλους. Χαρακτηριστικά καταλήγει η συγγραφέας:

"The Qumran Aramaic scrolls thus rework and expand the biblical stories concerning the tribe of Levi in order to highlight its centrality and the importance of the high priesthood. They stress Levi’s and his sons’ distinctive status as priests serving in the sacred place, their integrity and righteousness, and the divine wisdom imparted to them. Although such general brush strokes are clear, numerous questions remain unanswered regarding this tradition and these texts. For example, was a priestly-scribal circle responsible for the production of these predominantly priestly texts (ALD, Testament of Qahat, VA)? Are they all informed by a common ideology, and if so, how should this outlook be defined? Why were they written in Aramaic rather than Hebrew (or Greek)? Does their language evince their early authoritative status or feature the Levitical line’s special status within the people as the “true” descendants of the “Aramean” Abraham and Jacob from Haran? Although the theory that they were composed by a priestly circle in the Jerusalem temple towards the end of the third century, up until the rise of the Hasmoneans remains the most plausible and convincing, it does not provide answers to many of these other questions."

Δεν υπάρχουν σχόλια: