Κυριακή 14 Μαΐου 2017

Tα σπήλαια του Κουμράν / The caves of Qumran

Στη σελίδα Τhe Bible and Interpretation δημοσιεύεται το άρθρο της Claude Cohen-Matlofsky σχετικά με τα σπήλαια γύρω από τον αρχαιολογικό χώρο του Κουμράν. Οι ερευνητές δεν έχουν ακόμη συμφωνήσει για την σχέση που μπορεί να υπάρχει μεταξύ των σπηλαίων και του κτιριακού συγκροτήματος του Κουμράν. Η συγγραφέας επανέρχεται στην αρχική θεωρία ότι τα σπήλαια χρησιμοποιούνταν για την αποθήκευση και φύλαξη των χειρογράφων που προέρχονταν μάλλον από τη βιβλιοθήκη του Ναού, ενώ κάποια άλλα από αυτά πρέπει να γράφτηκαν στο Κουμράν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: