Πέμπτη 18 Μαΐου 2017

Ένα νέο βιβλίο για την πρόσληψη των ευαγγελικών θαυμάτων θεραπείας / A new book on the reception of Gospel healing stories

coverΑπό τον εκδοτικό οίκο Peeters κυκλοφόρησε ένας νέος συλλογικός τόμος με μελέτες σχετικές με τα θαύματα θεραπείας των ευαγγελίων και την πρόσληψή τους. Το βασικό ερώτημα το οποίο αποπειρώνται να απαντήσουν οι συγγραφείς του νέου τόμου είναι κατά πόσο η πρόσληψη αυτών των καινοδιαθηκικών ιστοριών θεραπείας συνέβαλε στη διαμόρφωση της αντίληψης για την αναπηρία και το σώμα:

M. Schiefer Ferrari / J. Distelrath / W. Grünstäudl, Verzwecktes Heil? Studien zur Rezeption neutestamentlicher Heilungserzählungen (Biblical Tools 30; Leuven: Peeters, 2017)
ISBN: 978-90-429-3440-5
XII-225 p. 
79 EURO

Δεν υπάρχουν σχόλια: