Παρασκευή 19 Μαΐου 2017

Μερικά χαρακτηριστικά του Νόμου / Some features of the Law

Στην ιστοσελίδα The Bible and Interpretation έχει αναρτηθεί το άρθρο του William S. Morrow (Queen's University) σχετικά με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Νόμου. Ο συγγραφέας εστιάζει στα πέντε πρώτα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, δίνει έναν ορισμό του Νόμου, τον συγκρίνει με άλλα νομικά κείμενα της Εγγύς Ανατολής και συζητά κάποιες ιδιαίτερες πτυχές του (όπως την πολυφωνία της Γραφής, τη σχέση Κανόνα και κοινότητας ή τη σχέση με το μονοθεϊσμό):

Δεν υπάρχουν σχόλια: