Σάββατο 20 Μαΐου 2017

Στο τρέχον τεύχος του Classical World / In the current issue of Classical World

Classical World 110:3 (2017)

  • Mikolaj Domaradzki, "The Beginnings of Greek Allegoresis," 299-321 (abstract)
  • Amy Lather, "Taking Pleasure Seriously: Plutarch on the Benefits of Poetry and Philosophy," 323-349 (abstract)
  • Irini Christophorou, "Homeric Precedents in the Representation of Lucan’s Pompey," 351-372 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: