Τρίτη 16 Μαΐου 2017

Οργανώνοντας μία αρχαία βιβλιοθήκη / Organizing an ancient library

Στην σελίδα της Βρετανικής Βιβλιοθήκης για τα ελληνικά χειρόγραφα έχει αναρτηθεί το εξαιρετικά ενδιαφέρον άρθρο του Matthew Nicholls σχετικά με τον τρόπο που οι αρχαίες βιβλιοθήκες οργάνωναν τα βιβλία τους: 

Δεν υπάρχουν σχόλια: