Παρασκευή 19 Μαΐου 2017

Στο τρέχον τεύχος του SJTh / In the current issue of SJTh

Scottish Journal of Theology 70:2 (2017)

Donald Collett, "A place to stand: Proverbs 8 and the construction of ecclesial space," 166-183 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: