Τετάρτη 1 Μαρτίου 2017

Ένα άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του VE / An article of biblical interest in the current issue of VE

Verbum et Ecclesia 38:1 (2017)

Muthuphei A. Mutavhatsindi, "The preliminary urban missionary outreach of the apostle Paul as referred to in Acts 13–14"

Δεν υπάρχουν σχόλια: