Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2017

Το τρέχον τεύχος του Louvain Studies / In the current issue of Louvain Studies

Louvain Studies 39:4 (2015-2016)

  • Kevin Hart, "For a Phenomenology of the Kingdom," 364-376 (abstract)
  • Adam Wells, "The Semiotic Lifeworld of John's Gospel: A Phenomenological Reading," 377-391 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: